Dofinansowanie z Unii Europejskiej

ue_dotacje
Zakład Urządzeń Technicznych „Unimasz” Sp. z o.o. podpisał w dniu 02 października 2020r. umowę Nr POPW. 01.05.00-28-0103/20-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu  „Dotacja na kapitał obrotowy –  Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.”
w ramach
Działania 1.5 – Dotacje na kapitał obrotowy
 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  
Celem projektu jest wsparcie MŚP w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
Dofinansowanie projektu z UE: 355 899,36 zł.
ue_dotacje2017
Zakład Urządzeń Technicznych „Unimasz” Sp. z o.o. podpisał w dniu 11 luty 2019r. umowę Nr RPWM. 01.04.03-28-0052/18-00 z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na realizację projektu pt. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.”
w ramach
Osi Priorytetowej I – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”
Działanie 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”
Poddziałania 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP i realizacji celu szczegółowego opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego.
Dofinansowanie projektu z UE: 513.508,92 zł.
ue_dotacje2017
Zakład Urządzeń Technicznych „Unimasz” Sp. z o.o. podpisał w dniu 13 grudnia 2017r. umowę Nr RPWM. 01.04.04-28-0014/17-00 z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na realizację projektu pt. „Internacjonalizacja działalności Zakładu Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.”
w ramach
Osi Priorytetowej I – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”
Działanie 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”
Poddziałania 1.4.4 – „Internacjonalizacja MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP i realizacji celu szczegółowego opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego.
Dofinansowanie projektu z UE: 827 820,00 zł.
ue_dotacje2017

Zakład Urządzeń Technicznych „Unimasz” Sp. z o.o. podpisał w dniu 27 października 2017r. umowę Nr RPWM. 01.04.03-28-0034/17-00 z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na realizację projektu pt. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o.”

w ramach

Osi Priorytetowej I – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działanie 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”

Poddziałania 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP i realizacji celu szczegółowego opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 91 002,44 zł.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Zakładu Urządzeń Technicznych „Unimasz” Sp. z o. o.
Akceptuję